Zakres usług > Nadzór techniczny

Nadzór techniczny:

  • dbanie z należytą starannością o stan techniczny nieruchomości, zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane; 
  • sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane wraz z propozycją preliminarza kosztów;
  • zlecenie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków; 
  • prowadzenie książki obiektu i dokumentacji technicznej nieruchomości; 
  • przygotowanie rocznych planów remontów i modernizacji; 
  • przedstawienie ofert Zarządowi Wspólnoty w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług; 
  • wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów, przedkładanie Zarządowi Wspólnoty zebranych ofert; 
  • nadzór nad pracą firmy wykonujących remonty i modernizacje oraz uczestnictwo w komisji przy odbiorze ilościowym i jakościowym wykonanych robót i usług.
 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl