Zakres usług > Windykacja należności

Windykacja należności:

  • koszty prowadzenia windykacji należności Wspólnoty Mieszkaniowej zawarte są w stawce za zarządzanie i administrowanie
  • pobieranie i windykacja należnych od właścicieli lokali wpłat na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną i kosztów funduszu remontowego, poprzez wystawianie rachunków, książeczek opłat, właściwych faktur na okres ustalony przez Wspólnotę Mieszkaniową (miesięcznie, kwartalnie, rocznie)
  • naliczanie ustawowych odsetek za zwłokę w przypadku opóźnień w dokonywaniu płatności w wysokości ustalonej uchwałą Wspólnoty
  • dyscyplinowanie dłużników przy pomocy pism i upomnień
  • dochodzenie na drodze sądowej, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną i funduszu remontowego
  • sprawy o złożonym charakterze prawnym oraz spory prawne nie wynikające z bieżącej windykacji należności będą realizowanie na podstawie indywidualnego zlecenia Zarządu Wspólnoty i  indywidualnej wyceny oraz pełnomocnictwa.  
     

 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl