Wysokość stawki za zarządzanie nieruchomościami zależna jest od ilości powierzchni użytkowej mieszkań, struktury i stanu technicznego nieruchomości, sytuacji finansowo-prawnej wspólnoty mieszkaniowej.

Przykładowa struktura cen:

do 1 000 m2 ryczałt 1 200,- zł netto
od 1 001 m2 do 2 000 m0,90 zł za m2 p. u.  
od 2 001 m2 do 3 000 m0,85 zł za m2 p. u.
od 3 001 m do 4 000 m0,75 zł za m2 p. u.
od 4 001 m2 do 6 000 m0,70 zł za m2 p. u.
od 6001 m2 do 8 000 m0,65 zł za m2 p. u.
od 8 001 m2 do 10 000 m0,60 zł za m2 p. u.
Powyżej 10 000 m2 Stawka uzgadniana indywidualnie

Na stawkę wynagrodzenia składają się:

- obsługa administracyjno - prawno;
- obsługa finansowo - księgowa z windykacją należności;
- obsługa techniczna

Ostateczna cena uzgadniana jest w drodze bezpośredniej negocjacji.

Zapewniamy Państwa, że nasze ceny są cenami konkurencyjnymi w stosunku do cen innych firm w tej branży biorąc pod uwagę zakres i jakość naszych usług.
 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl