Zakres usług > Obsługa administracyjna

Obsługa administracyjna

  • nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości pomieszczeń i terenów służących do wspólnego użytku mieszkańców,
  • nadzór nad prawidłowym wykonaniem usług dotyczących wywozu nieczystości, oświetlenia terenu, sprzątania, utrzymania zieleni itp.
  • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej;  
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań rocznych Wspólnoty Mieszkaniowej, opracowywanie dokumentacji po zebraniu i informowanie o jego przebiegu i wynikach właścicieli nieobecnych na zebraniu;
  • przygotowywanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wyników na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły;
  • prowadzenie korespondencji z właścicielami lokali mieszkalnych i użytkowych w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej i jej organów;
  • przygotowywanie i wydawanie właścicielom lokali różnego typu dokumentów, jak potwierdzenia i zaświadczenia;
  • opracowywanie uchwał, wystąpień, wniosków, oświadczeń, regulaminów, statutów oraz innych formalnych dokumentów oraz aktów normatywnych regulujących działalność Wspólnoty i jej organów a także dotyczących ich działalności; 
  • ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej;
  • pełnienie w określonych dniach tygodnia dyżurów administratora, celem bezpośredniego rozwiązania problemów i rozpatrzenia powstałych propozycji

 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl