Zakres usług > Obsługa finansowo - księgowa

Obsługa Finansowo - księgowa

  • prowadzenie pełnej ewidencji księgowej przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów (SPEC, MPWiK, STOEN, itp.);
  • terminowa realizacja płatności  z konta bankowego Wspólnoty za dostawy i usługi;
  • ewidencja i kontrola wydatków na koszty utrzymania nieruchomości; 
  • wyliczenie poszczególnym właścicielom lokali wysokości zaliczek (opłat) na koszty utrzymania nieruchomości i z tytułu świadczeń indywidualnych;
  • ewidencja wpłat zaliczek dokonywanych przez Członków Wspólnoty oraz kontrola ich prawidłowości i terminowości; 
  • przygotowywanie rocznych rozliczeń wykonania założeń planu wpływów i wydatków na koszty utrzymania nieruchomości oraz kosztów poszczególnych pozycji świadczeń indywidualnych za rok ubiegły;
  • dokonywanie rocznych rozliczeń z zaliczek pobranych od właścicieli lokali za dostarczone media (woda, co, śmieci itp.);
  • przygotowywanie dla potrzeb Wspólnoty okresowych sprawozdań finansowych i raportów o strukturze wpływów i wydatków (wg. ustalonych z Zarządem Wspólnoty terminów) ;
  • sporządzanie i składanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej sprawozdań finansowych i statystycznych z działalności Wspólnoty Mieszkaniowej dla potrzeb Urzędu Skarbowego, GUS.

 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl