Zapraszamy do współpracy z nami!

Nasza spółka powstała w 1994 roku. W pierwszych latach działalności zajmowała się głównie obsługą prawną nieruchomości. W roku 2002 rozszerzyła zakres działania o usługi zarządzania nieruchomościami.

RESDOM Sp. z o.o. jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie , Nr. wpisu 0000121995. Posiada kapitał 50.000 zł., NIP nr. 113-00-95-198, REGON Nr. 010804720.

Tworzymy profesjonalną firmę , rzetelnie podchodzącą do powierzonych nam obowiązków. Zatrudniamy pracowników posiadających licencje zarządcy nieruchomości nadane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie oraz posiadający kilkuletni staż w tej branży.

Stawiamy na dobrą komunikację z naszymi Zleceniodawcami - nie podejmujemy decyzji bez konsultacji z Zarządem Wspólnoty bądź ze Współwłaścicielami nieruchomości., którzy na bieżąco są informowani o operacjach technicznych i finansowych przeprowadzanych na obiektach.

Koncentrujemy się szczególnie na zarządzaniu Wspólnotami Mieszkaniowymi na terenie Dzielnicy Targówek i Dzielnicy Żoliborz

Dla każdej nieruchomości prowadzona jest odrębna, pełna księgowość i odrębne konto.
Dostęp do rachunku bankowego prowadzonego dla danej nieruchomości w tym możliwość regulowania należności posiadają jedynie członkowie Zarządu Wspólnoty, bądź osoby przez Zarząd upoważnione.

Dbamy o bezpieczeństwo kontrahentów którzy powierzają Naszej spółce mienie wspólne oraz o komfort mieszkańców danej nieruchomości. Nie pozbawiamy właścicieli możliwości decydowania o sposobie zarządzania nieruchomością.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez nas działalności w Towarzystwie Ubezpieczeniowym UNIKA.

Utrzymujemy stały kontakt z właścicielami lub osobami przez nich upoważnionymi. Spółka nie zawiera umów (poza wyjątkami, na wyraźne żądanie właściciela) przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną.

Zadaniem licencjonowanych Zarządców zatrudnionych w spółce jest wskazywanie kierunków działania Zarządom Wspólnot Mieszkaniowych, Właścicielom lub Współwłaścicielom.

 

RESDOM Sp. z o.o. ul. Kondratowicza 22 lok. 9U, 03-285 Warszawa tel. 022 301 11 00, email: biuro@resdom.pl